> <

Altınışık Isı Çevre Politikası

Altınışık Isı, fabrikasındaki katı, sıvı, gaz yakıtlı kalorifer kazanı üretimi ile Türkiye’nin ısıtma sektöründeki öncü kuruluşlarındandır. Burada açıklanan çevre politikası,

Biz, çevreyi faydalanılacak değerli bir hazine olarak görüyor ve gelecekte bütün dünya insanlığının faydalanabilmesi için en iyi şekilde korunması gerektiğine inanıyoruz. 

Bu yüzden politikamız;

 • • İlgili çevre mevzuatı gereklerini karşılamak ve hatta aşmak.
 • • Çevre yönetimi sistemini sürekli geliştirmek için çalışmak.
 • • Atıkları minimuma indirmek, kirliliği kaynağında önlemek ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak.
 • • Çevreyi korumak ve bu prensibi tüm çevremize, ülkeye ve dünyaya yaymak.
 • • Çevre ile ilgili acil durumlar için riskleri belirlemek ve bunları azaltmak.
 • • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği kurallarını da yerine getirmek suretiyle çevreyi etkileyebilecek olumsuz etkileri önlemek.
 • • Çalışanlara ve müteahhitlere, çevreyle ilgili bilinçlendirme eğitimleri vererek onları geliştirmektir.

 

Altınışık Isı, faaliyetlerinin ve ürünlerinin çevre etkenlerini belirlemeyi, tanımlamayı ve bu etkenlerle ilgili amaç, hedef ve programlar oluşturmak için ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’ni kurmayı ve işletmeyi taahhüt eder. Bu önemli çevre etkenleriyle ilgili başlıca amaç ve hedefler:

 • • Hava ve su kirliliğini, sızıntı ve dökülmeleri ve gürültüyü mümkün olduğu kadar azaltmak ve önlemek.
 • • Ambalaj kullanımını ve atıkları azaltmak, geri dönüşümlü olmalarını sağlamak ve tekrar kullanmak.
 • • Enerji ve su gibi doğal kaynakları koruma yöntemlerini geliştirmek.
 • • Enerji ve malzemenin verimli kullanılmasını sağlamak.
 • • Müteahhitlerin faaliyetlerinden kaynaklanan çevre etkenlerini de kontrol altında tutmak.
 • • Gelecekte üretilecek yeni ürünler, proses ve faaliyetlerle ilgili çevre etkenlerini kontrol altında tutmak ve etkilerini minimuma indirmektir.


Altınışık Isı tarafından taahhüt edilen ve uygulanan bu politika, tüm çalışanlarımıza ve ayrıca firmamız adına çalışan bütün kişilere duyurulacak olup, kamu ve üçüncü şahısların erişimine açıktır.